De vijf natuurgerichte principes

Als therapeut onderschrijf ik de vijf natuurgerichte principes van beroepsorganisatie BATC : energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik als therapeut mijn cliënt op een holistische wijze benader.

De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van de vijf principes in die volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

BATC-therapeuten functioneren allemaal op HBO niveau. Dit betekent dat ze een diploma HBO medische basiskennis hebben, behaald via modulair onderwijs of meerjarige opleidingen in natuurgerichte werkvormen. Zo zijn zij breed deskundig gevormd en is hun beroepsmatigheid volledig verdeeld over de vijf natuurgerichte principes. Met een BATC therapeut heb je de zekerheid van kwalitatieve, natuurgerichte zorg.

Batc logo